Psycholog

Vážené čtenářstvo,

Dnes vám popíšu jednu z procedur, která je nutnou a mnohdy několikrát opakovanou součástí procesu změny pohlaví, a to je vyšetření a následné kontroly u psychologa. Je to běžná, minimálně jednou, ale pro některé i dvakrát opakovaná kontrola, která po většinou nezabere více než hodinu a pokud jde vše bez komplikací, jde do jisté míry o formalitu.

Především bych ráda řekla, že budu popisovat svoje zkušenost, a nikoliv zkušenosti všech trans* lidí.

Tak tedy, k psychologovi se poprvé dostanete poměrně brzo, je to totiž právě on, kdo oficiálně dle práva potvrzuje diagnózu transsexuality. A tudíž je jakýmsi klíčem k ke všemu ostatnímu, jako jsou hormony či pokud chcete, jakákoliv operace, a tudíž v českém kontextu i úřední změna pohlaví.
(S tímto konceptem nesouhlasím, ale operuji s tím, co tu v ČR máme.)

Vyšetření obvykle je rozděleno do několika fází, za prvé stručně shrnete váš problém, a pan doktor se vás bude doptávat na různé otázky, ohledně sexuálních preferencí a vaší minulosti s psychickými problémy, pokud nějaké jsou.  Některé otázky jsou poměrně osobní a nemyslím si , že jsou tolik k nutné položení, ale dá se to dle mého názoru přežít.

Následuje několik praktických vyšetření asi nejzajímavější z nich je IQ test, který nápadně připomíná ten, který dostanete v Menze, takže pokud nemáte na IQ test z menzy, tady ho dostanete zadarmo (a v mém případě to bylo docela přesné). Tento test se dělá z důvodu, že velmi nízké IQ by mohlo člověku znemožnit udělat kvalifikované rozhodnutí.

Dalším zajímavým testem je bezpochyby test pohlaví. Nevím, jaké přesně je odůvodnění tohoto testu, ale v podstatě jde o to nakreslit dvě postavy. A ta druhá má být opačného pohlaví. Já mám těžkou dysgrafii, a tak jsem vždy nakreslila něco, co bylo naprosto nepochopitelné. Ale evidentně to stačilo, myslím, že se pan doktor alespoň pobavil.

Dalším vyšetřením jsou vyšetření psychologická, jde zde v podstatě jen určit o to, zda je člověk psychicky v pořádku (že jeho psychický stav změnu pohlaví neblokuje) a zda to souhlasí s tím, co uvedl v předchozích testech. Během případného kontrolního vyšetření před hormony už probíhá jen osobní pohovor a zpráva je vypracována ihned. Celé to trvá maximálně 30 minut, jedná se pouze v případě podezření na emoční nestabilitu.

Poslední vyšetření před komisí je mimo IQ testu v podstatě kopie prvního vyšetření, cílem je zjistit zda se situace nezhoršila, ale v důsledku hormonů naopak zlepšila. Pokud to tak je, není překážky k doporučení ke komisi, která pak rozhoduje o konečném připuštení k operaci.

A to je vše, je to sice docela nálož pro většinu lidí, nicméně pokud má člověk odhodlání, tak se to dá zvládnout.


Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Mise dokončena

Jak jsem byla vyštípána ze střední školy?

Operace