Komise: Aneb poslední zelené světlo

Vážené čtenářstvo,

Jak ti co čtou moje facebookové stránky, tak ví, že jsem úspěšně dostala povolení k operaci pohlaví od speciální komise Ministerstva zdravotnictví. Nyní vám povím, jak celá komise probíhala a co všechno jsem ke komisi musela doložit, řeknu vám také jak celá věc probíhala a  kolik to zabralo času.

Z počátku vám řeknu nějaké základy, jsou totiž nějaké podmínky, které musí žadatel splnit, jinak bude jeho žádost zamítnuta. První takovou podmínkou je aby neexistovalo manželství, protože dle našeho zákona není svazek muže a ženy manželství a proto by při změně pohlaví musel tento svazek zaniknout.

Další podmínkou je 1 rok v takzvaném Real life testu, neboli plně v roli pohlaví do, kterého chcete zákrok provést. Tato podmínka je za účelem, aby si člověk vyzkoušel zda mu role skutečně vyhovuje a zda se v této roli cítí komfortně, samozřejmě s přihlédnutím, že může docházet k připadanému ne úplnému přijetí ze strany okolí. Také musela přecházet alepsoň 1 rok hormonální terapie

Další podmínkou je kladný posudek od psychologa, který potvrzoval diagnózu, jehgo úkolem je znovu posoudit zda se psychický stav abnormálně nezměnil a v případě, že ano, zda by to bylo překážkou ke změně pohlaví.

Poslední podmínkou je, že v případě, že trans osoba má dítě které je mladší než 15 let, musí dojít k  sezení u rodinného terapeuta případně musí být uvedeno, proč sezení nebylo.

Pokud jsou tyto podmínky dodrženy komise by měla být informována o případných psychických problémech, ty se u mě vyskytly a proto tyto věci komise diskutovala, v tomto případě se posazuje zda by případné psychické problémy mohly vést ke zmatení, nicméně v mém případě bylo shledáno, že toto není tento případ. K tomu měl profesor Weiss, který dělal posudek k dispozici posudek psychiatra.

Po splnění výše uvedených podmínek komise žádost obvykle schválí, jedná se totiž primárně o administrativní krok a obvykle je celé sezení včetně kladení otázek do 15 minut hotové. komise se skládá z psychologa, psychiatra, sexuologů a plastického chirurga. komise se koná každý měsíc kromě letních prázdnin.

Potvrzení je zasláno poštou

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Mise dokončena

Jak jsem byla vyštípána ze střední školy?

Operace